Tiha strepnja ili panika – šta nije u redu sa mojim detetom?

pripremila – Nataša Stijačić – dipl.psiholog, Floortime terapeutNeki od nas se, nažalost, susretnu sa činjenicom da se neke od razvojno očekivanih faza ne javljaju kod njihove dece onda kada bi se to očekivalo. Jedna od najranijih odstupanja jeste zakasnelo uspostavljanje kontrole glavice, zatim neusvajanje na vreme jednostavnih motornih obrazaca (rotiranje, zauzimanje četvoronožnog položaja, vertikalizovanje). Osim …

Tiha strepnja ili panika – šta nije u redu sa mojim detetom? Read More »