eRoditelj

Početna » Vrtić » PU DEČIJA PALATA

PU DEČIJA PALATA

Mi smo Predškolska ustanova Dečija palata, koja raste i razvija se zajedno sa svojim mališanima. Planom i programom rada obuhvaćen je psiho-fizički razvoj dece, stručan i pažljivo odabran kadar koji se zalaže za kvalitetan vaspitno-obrazovni rad u malim grupama.

 1. Nalazimo se na Voždovcu u ulici Zaplanjska 60, u blizini Tržnog centra Stadion.

 

Ustanova je smeštena u potpuno renoviranoj kući, površine oko 300m2, gde se deca u toploj i vedroj atmosferi druže, istražuju svet, eksperimentišu, uživaju u najdinamičnijem i najvažnijem periodu svog odrastanja – detinjstvu.  Dvorište u kome je jedan otvoren a drugi deo nadkriven, pruža deci mogućnost, da cele godine deo vremena provode napolju, na vazduhu. Prostrane terase, takođe, omogućavaju našim mališanima da, dodatno u toku određenih aktivnosti, budu na vazduhu. Trudimo se da deca što više borave na svežem vazduhu i da učestvuju u sportskim aktivnostima. Prostor u kome deca borave je svetao i prijatan, prilagođen potrebama dece, savremeno i bezbedno opremljen.

Posedujemo učionice za predškolsko obrazovanje, sobe za igru i dodatne aktivnosti , sobu za odmor, trpezariju i kuhinju kao i toalete prilagođene deci. Objekat je opremljen različitim didaktičkim materijalima, koji odgovaraju različitim potrebama i interesovanjima naših mališana.

 

Posedujemo učionice za predškolsko obrazovanje, sobe za igru i dodatne aktivnosti , sobu za odmor, trpezariju i kuhinju kao i toalete prilagođene deci. Objekat je opremljen različitim didaktičkim materijalima, koji odgovaraju različitim potrebama i interesovanjima naših mališa

Naš tim čine visokokvalifikovani vaspitači i stručni saradnici, koji su svoje znanje i iskustvo stekli u našoj zemlji i koji i dalje stiču, ne samo u okviru naših prostora, već i na internacionalnom nivou. U našoj ustanovi stručnom kadru pružamo plodnu i negujuću sredinu, u kojoj se primenjuje stečeno znanje i iskustvo i bodri napredak.

Pružajući ljubav, osećaj pripadnosti i sigurnosti jačamo decu i osposobljavamo ih za ono što ih čeka u budućnosti. Porodična atmosfera i aktivnosti koje svakog dana radimo sa decom, omogućavaju nam da razvijamo različite dečije sposobnosti, kreativnost, maštu, samostalnost, znanje, napredak, da otkrivamo njihove skrivene potencijale. Svako dete je individua za sebe, sa različitim potrebama, različitim sposobnostima i razvojnim karakteristikama i potreban mu je takav pristup.

Naš zadatak je, da deci, svojim radom pružimo što više “alata” kojim će upoznati ne samo svet koji ih okružuje već i same sebe. Učimo ih da prepoznaju svoje kvalitete i kapacitete i da veruju u sebe. Zajedno sa porodicom činimo tim koji izgrađuje samostalno, zadovoljno, samopouzdano, radoznalo, ali prvenstveno srećno i nasmejano dete.

U okviru ostalih aktivnosti deca će imati prilike da razvijaju i kreativne sposobnosti kroz naše programe slikanja, vajanja, muzike, crtanja, plesa, engleskog… kao i da nastave pravilan razvoj kroz naš program „Školica sporta“ koji sprovodimo u saradnji sa stručnim trenerom fizičkog vaspitanja.

Obroci koji se služe u vrtiću su na bazi zdrave ishrane, pripremljeni su u saradnji sa našim nutricionistom, vodeći računa o nutritivnim potrebama dece predškolskog uzrasta.

Verujemo da se najbolja saradnja postiže dobrom komunikacijom i time podstičemo roditelje da budu u kontaktu sa nama, da učestvuju, donose predloge i daju ideje kako bi deci pružili najbolje moguće iskustvo tokom njihovog obrazovanja.

Dođite, želimo zajedno sa Vama da uživamo u odrastanju Vašeg deteta.

 

Subvencija grada

Upis u predškolsku ustanovu Dečija palata, uz subvenciju grada koju dodeljuje nadležni organ, podrazumeva da roditelji plaćaju redovnu cenu koju bi inače plaćali da je njihovo dete u državnom vrtiću, dok razliku do pune cene za upis u privatni vrtić doplaćuje grad, u zavisnosti od dolaznosti deteta. Da bi se odobrila subvencija potrebno je dostaviti i predviđenu dokumentaciju, s obzirom na to da postoje i određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:

•    Državljani republike Srbije
•    Deca prijavljena na teritoriji grada Beograda
•    Oko papira i zahteva smo raspoloženi da pomognemo roditeljima, procedura nije komplikovana

Roditelji sa predškolskom ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić ili jaslice, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje. Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćati cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu. Zahtev za subvenciju se podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici ili u Predškolskoj ustanovi „Dečija palata“.Uz zahtev se prilaže određena dokumentacija, o kojoj se možete informisati u našoj ustanovi.
Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe.Pošto se preda inicijalna dokumentacija, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.
Deca koja se od 01.09.2017. godine upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa, mogu da konkurišu za subvenciju (naknadu dela troškova), pod istim uslovima. Iznos koji se  roditelju koji je podnosilac zahteva subvencioniše je isti kao i za ostale predškolske polaznike mlađih generacija.

Subvencija će se isplaćivati iz budžeta grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

•    predškolskoj ustanovi dečija palata ili
•    gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

Stručni tim i saradnici

Stručni tim u PU Dečija palata (vrtić i jaslice) čine: psiholog, medicinske sestre – vaspitači u jaslicama, vaspitači u vrtićkim grupama, stručni saradnici (pedijatar, pedagog, profesor sporta, stručni saradnik za engleski jezik, profesor muzičkog… ) i pomoćno – tehničko osoblje.

Naš tim čine visokokvalifikovani vaspitači i stručni saradnici, koji su svoje znanje i iskustvo stekli u našoj zemlji i koji i dalje stiču, ne samo u okviru naših prostora, već i na internacionalnom nivou. U našoj ustanovi stručnom kadru pružamo plodnu i negujuću sredinu, u kojoj se primenjuje stečeno znanje i iskustvo i bodri napredak.

Zaposleni Predškolske ustanove „Dečija palata“ konstantno napreduju kako na profesionalnom tako i na ličnom nivou. Da bi dobro radili svoj posao, pored toga što ga vole, stalno rade i unapređuju sebe. Svet se menja, napreduje i da bismo neke stvari razumeli, moramo stalno da istražujemo, da učimo, da se usavršavamo. Zato mi u „Dečijoj palati“ čitamo knjige, istraživanja, pratimo dešavanja, istražujemo internet, učestvujemo na stručnim skupovima, pohađamo seminare, edukacije, tribine, radionice, ali isto tako i organizujemo iste. Pored toga što rastemo sa svakim novim dešavanjem koje naučimo, mi našoj deci dajemo primer kako je lepo učiti i raditi na sebi. Učenje se ne završava sa završenom školom, čovek se uči i usavršava tokom svog života.

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE

Svakodnevno pružanje psihološke pomoći roditeljima i deci koja pohađaju vrtić, praćenje dečijeg rasta i razvoja, organizovanje radionica… Tim čine diplomirani psiholozi koji su ujedno i edukanti različitih psihoterapisjkih pravaca.

PEDIJATAR

Pedijatar našeg vrtića je dugogodišnji iskusni dečiji lekar, koja ima saradnju i iskustvo sa više vrtića u Beogradu. Naša deca se pregledaju u vrtiću jedanput mesečno, a po potrebi i češće uz davanje pismenog izveštaja. Doktorka obavlja konsultacije  po dogovoru  sa roditeljima  o  aktuelnoj  bolesti  deteta,  o  preventivi i lečenju određenih bolesti dece i predavanja  i radionice, o  zdravstvenim  temama  koje  interesuju  roditelje.

SPORT

Težnja svakog, pa i najmanjeg deteta, je da se uključi u sve životne tokove i da u njima aktivno učestvuje. Da bi ostvarilo tu svoju težnju potrebne su mu određene psihofizičke sposobnosti koje ono treba da razvije. To se najlakše prihvata i ostvaruje preko njegovog sveta IGRE, putem mašte i motorike. Cilj rekreacije je koordinacija pokreta uz slušanje muzike i različitih muzičkih ritmova.

Poznato je da je fizička aktivnost važna za zdravlje deteta i njegov dalji razvoj. Svesni značaja sporta od najranijeg detinjstva u našem vrtiću, Dečija palata, stavljamo akcenat na sportski program. Sportske aktivnosti se, kada god vreme dozvoli, izvode u dvorištu vrtića kroz razne zabavne, dinamične i slobodne fizičke aktivnosti. Decu učimo osnovama sporta i  zdravog načina života. Kroz igru i druženje, deca će postati aktivnija, povećaće kondiciju i usavršiće motoričke sposobnosti. Uz očigledne prednosti za zdravlje koju donosi fizička aktivnost, deca će imati mogućnost i da razviju socijalne i logičke veštine.
Putem sporta, deca dobijaju samopouzdanje i sigurnost u donošenju sopstvenih odluka, rešavanjem zadataka sa kojima se nisu susretali a koji će ih naučiti da aktiviraju različite mišićne grupe, poboljšavaju balans i koordincaiju tela.

U saradnji sa stručnjacima iz Školice sporta, pružamo deci priliku da razviju koordinaciju, pravilno usmere mišicni razvoj, postignu elastičnost i spretnost. Stručni treneri planski razvijaju fizičke sposobnosti počevši od uzrasta od 3 godine. Treneri su u mogućnosti da procene potencijalne mogućnosti dece za bavljenje aktivnim sportom i rado će roditeljima pomoći pri orijentaciji deteta za sport u kome može da pruži najbolje rezultate.

MUZIČKO

Znamo koliko je u ovom predškolskom uzrastu značajna muzika, razvijanje sluha i ritma, kao i umeće korišćenja instrumenata. Muzika okuplja decu, povezuje ih i smiruje. Muzika dete emotivno obogaćuje i čini ga plemenitim.

Preko pevanja i sviranja, razvija se čulo sluha, uči se ritam, čuju i usvajaju različite glasove, prepoznaju brzinu tempa, tiho – glasno, visoko – nisko, učenjem reli razvija se memorija, samopouzdanje, stvaralaštvo, tačnost kao i razvoj kulturnog nivoa kod svakog deteta.
Vidno je primetno da se kod dece smanjuje agresivnost i druge negativne emocije sa uticajem muzičkog vaspitanja. Kroz ove aktivnosti i aranžmane razvija se osećaj za pripadnost grupi sa kojom svira ili stvara osećaj za toleranciju i strpljenje.

Muzičko vaspitanje je usmereno razvoju muzičkih sposobnosti, reproduktivnih sposonbnosti i muzikalnosti kao i povezanosti sa drugim obrazovnim i vaspitnim područjima. I tu razlikujemo nekoliko celina; slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti.

ENGLESKI

Omogućite svojoj deci da postanu deo sveta. Velika prednost programa učenja engleskog jezika je što deca engleski jezik usvajaju brzo. Deca ostavruju plan i program rada na engleskom jeziku.
Cookie and friends je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 godine do polaska u školu. Ima tri nivoa: Starter, Cookie A i Cookie B. Ono po čemu se izdvaja od drugih je posebna metodika koja se primenjuje.

Metod nastave pomaže deci da stvore rutinu i osećaju se sigurnije jer znaju šta mogu da očekuju. Uvodi se raspored aktivnosti koji se prati svakoga časa, pri čemu se čas uvek započinje i završava pesmicama za pozdrav, a glavni delovi časa se grupišu u dve grupe: circle time  – kad se priča i sluša priča i uči novi vokabular, i table time  – kada deca sede i rade neku aktivnost iz knjiga.

Pesmice koje se nalaze u programu su urađene na melodiju dobro poznatih tradicionalnih dečjih pesmica sa engleskog govornog područja, što olakšava njihovo pamćenje.Pored velikog broja standardnih postera, nalazi se i veliki interaktivni poster jednog od likova: kengurice Lulu. Ono što ga čini interaktivnim je zapravo torbica u koju se mogu sakrivati kartice sa slikama novih reči, ili već poznatih reči u cilju prezentacije, ili obnavljanja istih.

 

Zašto baš Dečija palata ?

Mala deca a veliki ljudi…Vrtić Dečija palata je mesto gde se raste, gde se mašta, gde se kažu prve reči i gde se javljaju prve simpatije i velika naučna otkrića. Ovo je mesto gde otkrivamo sebe i otkrivamo okolinu, bili mi mali ili veliki. Svakog dana, zajedničkim snagama, gradimo naš mali svet u kome se igramo, pazimo i u kome je zabavno učiti.

Kroz različite aktivnosti, posete, radionice pružamo puno mogućnosti deci, kako bi iskazali sve svoje potencijale i izrasli u samostalne individue. Svojim primerom, kroz stručno usavršavanje, pokazujemo im da je zabavno učiti ali i istražujemo nove tehnike putem kojih bi unapredili naš vaspitno-obrazovni rad. Pružajući deci ljubav i osećaj sigurnosti, omogućavamo im da steknu samopouzdanje, da se osamostale, da spozanju sebe ali i druge.

Dobro došli!

Pozivamo Vas, da zajednički otkrijemo novi svet mašte, zabave, učenja, deo sveta koji smo svi zajedno, timski, izgradili!

Pružajuči ljubav, osećaj pripadnosti i sigurnosti, stručnim aktivnostima podstičemo razvoj različitih dečijih sposobnosti, rastemo srećno, razvijamo motoriku, igramo se…
•    Dečija palata je vrtić gde se kroz igru razvija pozitivan odnos prema obavezama, učenju, drugarima, vaspitačima…
•    Zaposleni i stručni saradnici su sa višegodišnjim iskustvom
•    Adaptaciju činimo prijatnom i lakom
•    U vrtiću Dečija palata se neguje pozitivno i stimulativno okruženje odrastanja
•    Deca se osećaju bezbrižno i prihvaćeno
•    Poštuje se pravo deteta i individualnost
•    Ostvarujemo svakidašnju, obostranu komunikaciju i saradnju sa roditeljima
•    Iz vrtića deca, vaspitači i roditelji izlaze sa osmehom, srećni i zadovoljni i pamte ga i vole zauvek

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Kontakt forma

  UPIS UZ SUBVENCIJU GRADA

  U toku

   

  Predškolska ustanova Dečija palata, vrtić i jaslice – DOBRO DOŠLI!
  Dragi roditelji, pozivamo Vas i Vaše dete da zajednički upoznamo novi svet mašte, zabave, učenja…
  Upis za decu od jedne godine do polaska u školu je u toku.

  Nedavno pregledano