eRoditelj

Početna » Školice » Beograd » Čarobna frula

Čarobna frula

♪ Radionica je namenjena deci uzrasta od 1 do 8 godine. Osmišljena je po jedinstvenom planu i programu muzičkih pedagoga i kompozitora, koji su se detaljno bavili metodikom nastave muzičke kulture u radu sa najmlađima.

Zašto je naš program drugačijih od ostalih?

♪ Trenutno u predškolskim ustanovama i nižim muzičkim školama aktuelni programi nisu prilagođeni detetu kao razvojni stimulans, niti sadrže planove za decu najmlađeg uzrasta, upravo kada je taj stimulans najpotrebniji. Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

Muzička radionica za decu od 3 do 8 godina

♫ Muzička radionica za decu uzrasta od 3 do 8 godina, obuhvata opštu muzičku edukaciju.

To se odnosi na׃

♫ Uvod u pevanje i samim time razvijanje sluha;
♫ Sviranje i razvijanje ritma. Od instrumenata na našim časovima koristimo׃ zvečke, daire, kastanjete, doboš, zvončiće, triangl, bongose, tarabuku, ukulele;
♫ Muzičko – didaktičke igre, kroz koje kod dece podstičemo razvoj motorike;
♫ Učenje o muzičkim pojomovima i muzičkim izrazima;
♫ Slušanje muzike, pretežno klasične, prilagođene uzrastu;

♫ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i da je uključuje u svaku aktivnost i igru. Brojna istraživanja potvrdila su da, muzičke aktivnosti (slušanje, pevanje, sviranje, stvaralačko muzičko izražavanje i doživljavanje) posredno i značajno utiču na sve aspekte razvoja tj celovitu ličnost deteta.

♫ U psiho-fizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj. Naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina kao i na celokupni nervni sistem. Edukacija u ranom i predškolskom uzrastu deteta, smatra se najvažnijom u razvoju deteta. Muzika se pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

♫ Muzičku radionicu Čarobna frula, može da pohađa svako dete, sluhista ili ne sluhista, jer se sluh može razviti pravilnim radom. Stoga je naš plan i program drugačiji od ostalih, jer u muzičkim školama nije prilagođen detetu kao razvojni stimulans, niti sadrži programe za decu najmlađeg uzrasta upravo kada je taj stimulans najpotrebniji.

♫ Sa muzikom, u našoj radionici deca će savladavati i govornu artikulaciju, kroz razne vrste brojalica, razbrajalica i poslovica. One služe, ne da bi ih deca učila napamet, već da bi slušala melodičnost i ritam govora, kao i sklop reči koji su njima bliski.

♫ Predviđeno je da deca kod kuće slušaju izbor muzičke literature predviđen za obradu na sledećem času.

♫ Na kraju školske godine i za Novogodišnje praznike, organizuju se koncerti na kojima đaci nastupaju i pokazuju svoje muzičko umeće kao i savladanost programa. Samim nastupom pred publikom, deca se oslobađaju i stiču samopouzdanje, te je važnost koncerata samim tim veća.

♫ Radionica se pohađa dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Kontakt forma

    Nedavno pregledano